Jurnalismul de date se dezvoltă în țările Europei

May 23, 2016 • Etică și deontologie, Headlines, Media Digitale, Ultimele articole • by

 

Universitățile și colegiile din Europa oferă tot mai multe programe de pregătire în domeniul jurnalismului de date (data journalism). Programele au însă o complexitate diferită, după cum arată rezultatele unui studiu comparativ realizat în șase țări europene. Studiul arată că domeniul jurnalismului bazat pe studierea datelor brute, cunoscut sub numele de data journalism, este cel mai dezvoltat în universitățile din Olanda, Germania și Marea Britanie. Italia și Polonia vin din urmă – cu toate că în Italia este mai puțin structurat. Pe ultimul loc se află Elveția, care a adoptat mai lent această nouă disciplină.

The Data Journalism Handbook / Flickr CC

The Data Journalism Handbook / Flickr CC

Cercetarea, intitulată “Strategii educaționale în jurnalismul de date: un studiu comparativ asupra a șase țări europene”, se ocupă în principal de un aspect neglijat al acestei discipline și anume cum sunt utilizate în universități practicile, limbajul și instrumentele specifice jurnalismului de date.

Studiul este un rezultat al colaborării în cercetătorii din șase țări europene: Philip Di Salvo (Universita della Svizzera italiana, Elveția), Tobias Eberwein (Institutul de Studii Comparative în Media și Comunicare, Austria), Harmen Groenhart (Universitatea de Științe Aplicate Fontys, Olanda), Michal Kus (Universitatea din Wroclaw, Polonia), Colin Porlezza (Universitatea din Zurich, Elveția) și subsemnatul, Sergio Splendore (Universita degli Studi di Milano, Italia).

Jurnalismul de date este un domeniu tânăr și în dezvoltare

Punctul de plecare al acestei cercetări este acela de a afla cum se predă jurnalismul de date, pentru a înțelege provocările etice pe care acesta le ridică. Educația în jurnalismul de date este un subdomeniu nou și multidisciplinar al pregătirii jurnalistice și include mai multe abilități. De exemplu, utilizarea bazelor de date și vizualizarea grafică a informației în era digitală sunt diferite și modul în care ele sunt predate trebuie să ia în considerare rolul tot mai mare jucat de datele numerice.

Jurnalismul de date contemporan, chiar și în condițiile accesului la baze de date diverse, cu dimensiuni mari, este în strânsă legătură cu noțiuni fundamentale ale jurnalismului precum etica, transparența și responsabilitatea.

Cercetarea compară programele de pregătire în domeniul jurnalismului de date din șase țări europene (Germania, Elveția, Olanda, Italia, Polonia și Marea Britanie). Cercetarea a fost realizată printr-o analiză a diferitelor programe din fiecare țară, dar și prin interviuri în profunzime cu instructorii/cadrele didactice. Direcțiile de cercetare pot fi rezumate astfel: în primul rând diferențele dintre programe în fiecare țară și în al doilea rând, pattern-urile comune vizibile.

În toate țările analizate, programele sunt oferite de patru tipuri de organizații: academice, vocaționale, profesionale și civice. Am descoperit faptul că influența exercitată de fiecare categorie de instituții depinde în principal de particularitățile sistemului mediatic din fiecare țară și de cultura jurnalistică. Cu alte cuvinte, în țările în care educația jurnalistică este în general mai instituționalizată, pregătirea în jurnalismul de date și background-ul instructorilor sunt de asemenea puternic instituționalizate. Un exemplu în acest sens este Marea Britanie, unde cadrele didactice au background academic, iar cursurile de jurnalism de date sunt predate în facultățile de jurnalism.

În Polonia și Italia, cursurile de jurnalism de date nu sunt mereu disponibile

În țările în care programele de educație jurnalistică sunt mai puțin dezvoltate sau mai puțin competitive, jurnalismul de date și alte practici inovative de jurnalism sunt mai rar predate, iar background-ul instructorilor este mai eterogen. De exemplu, în Polonia și Italia cursurile de jurnalismul de date adeseori urmăresc traiectorii imprevizibile și pattern-uri non-instituționalizate. Sunt cursuri oferite în general de instituții publice, organizații nonguvernamentale sau de către jurnaliști care au învățat arta prelucrării datelor pe cont propriu sau au importat-o din străinătate.

În general, Olanda, Germania și Marea Britanie sunt țări în care jurnalismul de date prosperă la nivel universitar. Italia și Polonia urmează îndeaproape, dar jurnaliștii polonezi beneficiază de o paletă mai largă de cursuri non-academice. Oferta în Italia pare să fie mai slabă și mai puțin structurată, în timp ce Elveția oferă un număr rezonabil de opțiuni.

Cursurile universitare oferă o abordare mai completă, programele de training sunt axate mai mult pe abilități

La al doilea nivel al analizei, atenția noastră a fost îndreptată spre structura cursurilor. Există două zone-cheie în această analiză a conținutului curriculei pentru jurnalismul de date: (1) conținut practic versus teoretic și (2) abilități statistice versus abilități jurnalistice. Cercetarea noastră pune în lumină faptul că, la nivel universitar, cursurile abordează domeniul ceva mai holistic, în timp ce programele de formare oferite de companiile de media și de alte instituții private se axează mai mult pe abilități practice, precum colectarea, elaborarea, analiza și prezentarea datelor.

În ceea ce privește comparația între accentul pus pe abilitățile matematice/statistice și cele jurnalistice, situația este asemănătoare: în cursurile de durată mai mare, în special la un nivel educațional mai înalt, accentul se pune mai ales pe temele statistice. Cursurile de scurtă durată sau atelierele încearcă să acopere atât zona de abilități statistice, cât și pe cea de abilități editoriale.

Acolo unde programele de studiu sunt bine ancorate în cadrul educației jurnalistice, jurnalismul de date este prezentat ca un mod diferit de abordare a problemelor jurnalismului tradițional sau ca un instrument care ajută la punerea mai bine în lumină a conceptelor de bază ale jurnalismului. În contextul acestor cursuri, concepte tradiționale precum acuratețea, transparența și responsabilitatea sunt plasate în centrul jurnalismului de date, iar datele sunt văzute ca niște informații factuale obișnuite.

Instituțiile non-academice au un rol de lider în programele de pregătire în jurnalism de date

Cercetarea a relevat locuri comune în modul în care jurnalismul de date este predat în Europa. De exemplu, instituțiile non-academice (precum Centrul de Jurnalism European sau Centrul pentru Jurnalism de Investigație) și organizații media majore (precum The Guardian, The New York Times și ProPublica) par să aibă un rol de lider în toate țările cuprinse în această analiză și sunt văzute precum organizații model și exemple de bune practici în domeniul jurnalismului de date. Mai mult, o cantitate însemnată de material didactic este disponibilă online în țările analizate – aceasta probabil datorită faptului că instructorii / profesorii sunt dispuși să-și împărtășească online rezultatele activității lor.

Costul jurnalismului de date va rămâne un factor crucial în dezvoltarea sa viitoare

Viitorul jurnalismului de date – ca și pregătirea în acest domeniu – vor fi puternic influențate de factori contextuali. Jurnalismul de date este în general o formă de jurnalism mai costisitoare în materie de timp și resurse, așadar resursele financiare sunt cruciale. Cantitatea de date disponibile în fiecare țară – un factor care rămâne legat de existența și implementarea legislației care garantează accesul la informații de interes public – va juca un rol major în adoptarea efectivă a jurnalismului de date.

Studiul nostru pare să dovedească faptul că instituțiile educaționale se mișcă mai lent, dar tot mai multe încep să introducă programe de pregătire în jurnalism de date.

Autor: Sergio Splendore (Universita degli Studi di Milano, Italia)

Traducere: Oscar Stănciulescu

Sursa imagine: Jonathan Gray / Flickr CC: Illustration for the Data Journalism Handbook by Kate Hudson. (Licence terms: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , ,

Send this to a friend