Cercetare: Definirea și descrierea jurnalismului de date

March 20, 2015 • Economia mass media, Media Digitale, Publicitate și Marketing • by

Primul studiu național al jurnalismului de date în Germania arată că sectorul este încă restrâns, dar are potential. Studiul calitativ a constatat că, de obicei, jurnaliștii de date se consideră a fi ”câinii de pază” (gardieni) ai societății. De obicei, aceștia lucrează în echipe mici, sunt interesați de politică și economie iar, spre deosebire de mulți jurnaliști tradiționali, nu se consideră ”paznici” ai știrilor.

Jurnalismul de date este diferit de jurnalismul tradițional pentru că  vizualizarea este foarte importantă, iar rezultatele investigației sunt transparente – de exemplu divulgarea  rezultatelor cercetării. De asemenea, studiul nostru, pe 35 de jurnaliști de date profesioniști, realizat la Universitatea Macromedia din Cologne și la Universitatea Westfalia, din Gelsenkirchen, a arătat că jurnaliștii de date fac exprimări în cifre și interpretează metodele și statisticile sociologiei.

Principalele constatări ale studiului sunt prezentate mai jos:

Definiția jurnalismului de date

Deși descrie unul dintre domeniile  jurnalismului cu cea mai rapidă creștere, noțiunea de “jurnalism de date” nu este încă bine definiă. Am constatat că esența jurnalismului de date este colectarea, analizarea și pregătirea informațiilor digitalizate, cu scopul de a fi o publicație jurnalistică.

Prin urmare, acesta este 1) o formă specială de anchetă care vrea să creeze reportaje dindate; 2) o formă specială de interpretare a materialului de cercetare, care este bazat pe măsurători statistice; și foarte des 3) o formă specifică de prezentare care vreasă facă mesajele principale vizibile în mod grafic, deseori ca o aplicație web interactivă. 4) Uneori, publicarea surselor de date și seturilor de date brute conform Accesului Liber la Date(Open Data) este privită ca o componentă fundamentală a jurnalismului de date.

 

Diferențele în jurnalismul tradițional

 

Studiul a descoperit diferențe semnificative față de jurnalismul tradițional, și anume, importanța vizualizării, cel mai scăzut nivel al selecției jurnalistice și o mai mare transparență în rezultatele de investigație. În cazul modelelor web interactive, selecția și interpretarea datelor este deseori lăsată în grija destinatarului. Utilizatorul, el însuși, poate dirija aplicația interactivă sau creao setare personalizată, de exemplu, făcând clic pe o hartă corepunzătoare mediului său apropiat. Astfel, jurnalistul de date este considerat mai puțin ”paznic” decât un jurnalist tradițional.

În cele din urmă, jurnalismul de date diferă de jurnalismul tradițional prin prezentarea rezultatelor cercetării (seturi de date originale). Jurnaliștii de date au nevoie, de asemenea, de un simț dezvoltat al numerelor și o anumită cunoaștere a metodelor și statisticilor sociologiei.

 

Rolul auto-înțelegerii a jurnaliștilor de date

 

Monitorizarea și verificarea politicii, economiei și societății sunt mai degrabă un interes esențial pentru jurnaliștii de date decât pentru toți jurnaliștii germani. În concluzie, jurnaliștii de date se consideră extrem de puternici în rolul ”câinelui de pază” , ei nu consideră că misiunea  lor  este să ofere  divertisment sau relaxare.

 

Mod de lucru

Jurnaliștii de date rareori lucrează individual. În general, jurnalismul de date este organizat ca o echipă. Aceasta conține, de obicei, două sau trei persoane. Există treiprofile profesionale din cadrul jurnalismul de date care pot fi deosebite destul de clar unul de celălalt: jurnalistul, programatorul și artistul/ proiectantul de grafică.

Clienţii jurnaliştilor de date

Jurnaliștii de date experți, intervievați, au definit jurnalismul de date, ca un serviciu care,în primul rând, este solicitatdepublicațiile media naționaleale Germaniei (în special,Stern, Spiegel, SZ, taz) sau este publicat pe blog-urile autorilor. Posturile de televiziune și radio lucrează cu jurnaliștii de date numai în cazuri excepţionale.

  Prognosticul

Aproape toți responsabilii se așteaptă la o creștere semnificativă a  proiectelor de date jurnalistice în următorii cinci ani. Un motiv este faptul că – conformMișcării Datelor cu Acces Liber – tot mai multe date devinaccesibile. De asemenea, instrumentele pentru colectarea, analizarea și pregătirea datelor devin tot mai ușorde utilizat. În plus, jurnalismul de date este predat la nenumărate seminarii și cursuri, încât aplicarea mai largă a acestor competențe este susceptibilă. În cele din urmă, abilitățile pentru jurnalismul de date oferă tinerilor profesioniști și liber-profesioniştilor, o nișă într-o piață competitivă.

Caracteristicile socio-demografice ale eşantionului

Cei chestionați aveau la momentul sondajului între 25 și 49 de ani.Vârsta medie a fost de 35.6 ani (SD 6,32), adică, cu aproximativ, cinci ani mai tineri decât media tuturor jurnaliștilor germani (Weischenberg et al. 2006, p. 186). Toți subiecții au mers la Universitate, 80% a terminat cu o diplomă.În  majoritatea cazurilor, aceştia au studiat fie științe sociale (specializare jurnalism), fie informatică (specializare programatori și designeri). Aproximativ o treime au studiat jurnalism sau ştiinţele comunicării într-o oarecare măsură. Mai mult de două treimi au lucrat o perioadă, ca jurnalişti tradiționali (cel puțin un stagiu). Acest lucru înseamnă puțin mai mult, decât în studiul investigării tuturor jurnaliștilor din Germania (Weischenberg et al. 2006, p. 265).

Doisprezece din cei 35 de subiecţi, sau aproximativ o treime, au un loc de muncă permanent. Ceilalți lucrează independent ca liber-profesionişti. Doar unul din șapte subiecţiutilizează termenul “jurnalist de date” pentru a-și descrie statutul profesional. O singură persoană din eșantion poartă un titlu oficial privind jurnalismul de date: “Șeful  Jurnalismului de date” la ZEIT online.

Metoda

Potrivit întrebările de cercetare predominant calitativă, interviurile cu experți au fost realizate cu personaje profesioniste în jurnalismul de date. Sondajul experta fost realizat cu 35 de subiecţi identificați în mod specific “jurnaliști de date” – conform auto-evaluării.

Aceştia erau – confromdefiniției oamenilor de ştiinţă – aproape toţi jurnaliștii de date care lucrau în Germania la momentul sondajului (14.01.2013 până la 01.03.2013). Datorită repartizării experților în toate oraşele mari din Germania, interviurile telefonice au fost efectuate de la 30 până la 110 minute (cu o singură excepţie față-în-față).

Trecutul

Fenomenul jurnalism de date a câștigat mai multă atenție de când  WikiLeaks a lansat cabluri diplomatice US. Proiecte de date jurnalistice, cum ar fi “Investighează-ţi reprezentatul din cheltuielile Parlamentului” al publicaţiei The Guradian sau “Viața ascunsă a armelor”, al publicaţiei Washington Post‘s , sunt considerate a fi exemple de cea mai bună practică în lumea vorbitoare de limba engleză. Printre cele mai cunoscute proiecte ale jurnalismului de date din Germania sunt “Parteispendenwatch” a lui Taz, “Parlameter-ul” de ZDF și “Trenul-Monitor” de Süddeutsche Zeitung.

Versiunea completă a studiului

Studiul a apărut în numărul 4/2014 al revistei ştiinţelor comunicării, Publizistik (Vol. 59/4, pag. 411-433).

 

Pic credit: Flikr: rh2hox 

Print Friendly, PDF & Email

Send this to a friend